Saltar a continguts

Escola de Música i Dansa Fusió

Navegació

Menú principal

Qui som

Definició del centre

Des de l'escola FUSIÓ entenem l'educació musical com una vessant més de tots els factors que incideixen en l'educació general dels nens i nenes, joves i adults; creiem que ha de partir de la sensibilitat, i ha d'anar dirigida a crear i cultivar una afició i si es dóna el cas també una vocació.
L'escola Fusió és una escola reconeguda i autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Línia metodològica
Són objectius bàsics de la línia metodològica de l'escola:

Donar una educació vivencial i humana no només basada en la vessant tècnica sino basada en la vivència i experimentació dels fenòmens i formativa en sentit integral, desenvolupant i desvetllant capacitats per la formació de la persona en la seva autonomia i capacitat de comunicació.

Un ensenyament individualitzat i una atenció personalitzada dels seus alumnes oferint a cada alumne en cada etapa allò que s'adequa més a les seves necessitats amb una acció tutorial continuada.

Prioritzar un aprenentatge significatiu i globalitzador, vetllant per aconseguir una línia comuna basada en la utilització i aprofundiment en cada matèria dels elements treballats en les altres.

Desenvolupar des de l'inici la capacitat creativa com una forma més del
coneixement .

Potenciar el treball en equip com a referent didàctic importantíssim des del punt de vista formatiu amb la creació de grups instrumentals.

Estimular la vivència dels fenòmens musicals a partir de l'experiència del cos en moviment com a primera forma d'apropament.

Despertar el potencial interior que tots tenim. L'educació musical ha de tenir un caire de revelació, educant com a eina fonamental per desvetllar-lo, la propia veu.
Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats