Saltar a continguts

Escola de Música i Dansa Fusió

Navegació

Menú principal

Sensibilització

Imatge de complement Ampliar imatge

I Nivell (3-4-5 Anys).Assignatures : Llenguatge i violí Suzuki.
II Nivell (5-6 Anys). Assignatures : Llenguatge, violí Suzuki i dansa.
III Nivell (6-7 Anys). Assignatures : Llenguatge, pre-instrument, violí Suzuki i dansa.
IV Nivell (7-8 Anys). Assignatures : Llenguatge,Cant Coral, Instrument, violí Suzuki i dansa.

· El llenguatge musical i el cant coral són assignatures obligatories, la resta són optatives.

· El cant coral es contempla com una assignatura molt important en la formació musical. Està sempre combinada davant o darrera d'una de les sessions de llenguatge musical i la durada és entre 30 i 40 minuts a la setmana.
Aquesta assignatura implica que durant el curs s'organitzin activitats diverses com concerts o intercanvis amb altres corals, fora del recinte escolar i fora de l'horari lectiu assignat.

· Les edats són sempre orientatives.

· Entenem per sensibilització, fer sensible, despertar la sensibilitat dels nens i nenes cap al món sonor.

· Entenem aquesta etapa també com un desenvolupament de capacitats que afavoreixin el desenvolupament integral dels nens i nenes.

· Entenem que l'objectiu d'aquesta etapa és aconseguir un bagatge que permeti asimilar de manera natural els continguts del grau elemental i facilitar la iniciació a l'instrument.

· Aquest plà està subjecte a revisió segons l'edat i nivell en que comencen els alumnes a l'escola; sota el criteri del professor/a, (que és qui avalua el rendimenti assimil.lació dels ...

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats