Saltar a continguts

Escola de Música i Dansa Fusió

Navegació

Menú principal

Assignatures

Imatge de complement Ampliar imatge
Orquestra
L'orquestra infantil, l'orquestra de corda i l'orquestra simfònica

Aquesta activitat va destinada als alumnes d'instrument orquestable (corda-arc i vent) tot i que excepcionalment pot incloure altres instruments (teclat, percussió...). L'objectiu principal és crear l'espai propi de la pràctica musical d'aquests instruments i alhora crear també un espai on el rigor de l'estudi instrumental trobi el seu moment més lúdic i gratificant.

L'escola Fusió compta amb diverses formacions orquestrals: l'orquestra infantil, adreçada als alumnes del Grau Elemental, i l'orquestra de corda i l'orquestra simfònica, adreçada als  alumnes de Nivell Mitjà. El temps de permanència d'un alumne en una orquestra o el pas d'una orquestra a l'altra, està marcat en línies generals pels criteris que s'han descrit, però sempre tenint en compte que no són rígids. El que compta és l'aprofitament de l'alumne  en la formació corresponent i en aquest sentit l'opinió del mestre o director serà sempre el més important.

Aquesta assignatura és optativa; cal tenir en compte que en cas que un alumne estigui interessat en cursar-la, comporta un compromís important tant en el compliment d'assistència a les classes com en el compromís d'assistir a les activitats complementaries que es realitzin com sortides o concerts. En el cas d'alumnes de Nivell Mitjà és considera molt important i amb caire d'assignatura obligatòria. 

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats