Saltar a continguts

Escola de Música i Dansa Fusió

Navegació

Menú principal

Nivell Mitjà

Nivell mitjà

L'escola Fusió proposa un plantejament del nivell mitjà, dirigit bàsicament per l'acció tutorial i el nivell d'aprofundiment que els alumnes escullen segons els seus interessos. Durant el I i II curs és obligatori seguir encara una sessió de llenguatge musical (mínim fins als 14 anys) considerant la resta d'assignatures optatives. El nivell de dedicació que cada alumne escull anirà marcant també la possibilitat , de realitzar o no alguna prova d'accés al conservatori.
Es considera obligatori per a tots els alumnes d'instrument orquestable de nivell mitjà, la participació als conjunts instrumentals corresponents.

I - II CURS

· Llenguatge musical (1 sessió setmanal obligatoria)
· Instrument (individual i col.lectiva)
· Música de cambra
· Cant coral
· Orquestra
· Tècniques Alexander
· Instrument complementari
· Música moderna, combo, teclats, guitarra elèctrica i bateria

III - IV CURS

· Llenguatge musical (1 sessió setmanal )
· Anàlisi i creació (1 sessió setmanal)
· Instrument (individual i col.lectiva)
· Música de cambra
· Cant coral
· Orquestra
· Tècniques Alexander
· Instrument complementari
· Música moderna, combo teclats, guitarra elèctrica, bateria i harmonia

Al finalitzar aquesta etapa l'escola contempla la possibilitat d'accedir mitjançant una prova, a un centre oficial de grau mitjà, sempre i quan l'alumne hagi portat una línia de dedicació adequada , i el nivell adquirit sigui suficient.

V - VI CURS

· Curs global: anàlisi, harmonia, historia de la música i formes musicals
· Instrument (individual i col.lectiva)
· Música de cambra
· Cant coral
· Orquestra
· Tècniques Alexander
· Instrument complementari
· Música moderna, combo teclats, guitarra elèctrica, bateria i harmonia
· Tallers opcionals

Per als alumnes interessats a accedir al grau superior, preparació en acabar aquesta etapa, per realitzar la prova d'accés, sempre i quan s'hagi seguit la línia recomanada d'assignatures i el nivell assolit sigui òptim.


Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats